kajtu--back

 

  

Rusya Federasyonu

Yönetimine ve Kamuoyuna


MURACAAT

Moskova Camisini Yıkanlar Sorgulanmalıdır!


10 Ekim 2011

Moskova


Moskova Camisinin yıkılması Rusya toplumunda ağır bir etki bırakmıştır. Kültürel değeri olan bu tarihi binanın yerle bir olması, Rusya Müslümanları hakkında barbarlar, kendi soyunu bilmeyen ve kökleri olmayan gibi olumsuz bir izlenim bırakmaktadır.

Birçok vatandaş bu yıkım olayını, dini ve medeni duygulara, geçmişe hakaret olarak algılamaktadır. Cami restorasyonu için bağışta bulunan binlerce Müslüman kandırılmış ve aşağılanmıştır ki, Rusyanın Avrupa kısmı Müslüman Dini İdaresi (DUMER) eski Camii koruyacaklarını vaat ederek onları umutlandırmıştır. Daha sonra kimsenin rızasını almadan sessiz sedasız bambaşka bir karar almışlardır. Başta Moskovanın yerli Tatarları olmak üzere Caminin yıkılmasına karşı olanlar ise, aşağılanmış onların yasal taleplerini, hem Moskova Hâkimiyeti hem de din hocaları görmemezlikten gelmiştir. Yıkım olaylarına olan duyarsızlık, şehir hâkimiyetinin bu binanın yapılması sırasında yaptığı ihlaller, kamu düzenini korumak için çağırılan görevlililerin müdahale etmemesi endişe uyandırmaktadır.

Benzer durumlar, tüm toplumun dikkatini çekmelidir ki, tarihin yok olması, bize yabancı görüşlerin zorla kabul ettirilmesi, devlet kanunlarının ihlali, tüm bunlar anlaşmazlık ve kargaşanın kaynağı olup, ülke içinde gerginlik yaratarak, sonuçta ülkenin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye sokacaktır.

Değerli arkadaşlar, bizim aşağıda belirtilen taleplerimize destek vermenizi rica ediyoruz.

1. Tarihi Caminin yıkılma olayı ve yeni yapılacak bina Müslüman, sivil toplum ve devlet kurumlarının yetkili komisyonlarınca detaylı bir şekilde incelenmelidir.

2. Moskovada oturan tüm Müslümanların, dini ve milli derneklerin katılımıyla gerçekleşecek bir Kurultay yapılmalı, bu Kurultayda konu üzerine tartışarak bir sonuç bildirgesi kabul edilmelidir. Ayrıca Moskova Müftülüğünün alternatif esaslara dayanarak Moskova Müslümanlarının resmi dini bir lideri seçilmelidir. Moskova Camisinin başlatılan yeni binalarının yapım işlerinin sonuçlandırılmasından bu dini lider sorumlu olmalıdır.


Tarihi Moskova Camisinin Yıkılması
Konusu üzerine Moskovalı Müteşebbis GrubuEk bilgi:

  • Bizim MTSS Tabi:" "" ("Moskova Cathedral Camii yıkım mahkum ve "yeniden yapılanma" diğer gizemleri")
  • Sitenin MTSS bölüm: " " ("Inanç ve dini kuruluşların Sorular")
  • Bölüm MTSS sitesi: " . " ("Moskova Katedrali Camii Yıkım. Gerçekler ve belgeler")