Герб Москвы Логотип сайта Московское Татарское Свободное Слово
Новости
Татароведение
Общество
Ссылки
Расписание молитв

i-mulla

Тәртип радиосы

Tatarmarket

Татарский переулок


ПИШИТЕ, ЯЗЫГЫЗ:

- содержание

- тех.вопросы

© Copyright,
2000-2021
МТСС, ФРМ-FMP


Toplum

Politika

G.A.İskandyarov

«Büyük Tartaria'nın Montajı»
dünya noosferinin uyumlaştırılması yolunda

(konsept)

Tartarianın

N.K.Rerih Qeser Han. 1941

Dünyada tektonik olaylar yaşanıyor. Güç merkezlerinin ve etki alanlarının yeniden yapılandırılması başladı ve artan bir hızla devam ediyor.Bugün İnsanlığın faaliyetleri görülmemiş bir güce ulaştı, etkileri gezegensel ölçekler kazandı. Bir asır önce, seçkin bilim adamı, Akademisyen Vladimir Ivanovich Vernadsky, dünya'nın kapsamlı jeobiyokimyasal çalışmaları sonucunda, biyosfer doktrinini ve onun en yüksek aşamasını yarattı ve bu konuda zekice bir gözlemde bulundu: "Noosfer, en yakın, tarihsel ve zaman içinde daha da çarpıcı bir şekilde ortaya çıkacaktır" [1]. Bilim adamı, gelişimin belirleyicisi olarak zihinsel, akıllı insan faaliyetinin rolünü vurgulamaktadır: "Noosfer gezegenimizde yeni bir jeolojik olgudur. İnsan ilk kez bu gezegende önemli bir jeolojik güç haline gelmiştir. Çalışmasıyla ve düşüncesiyle hayatının alanını yeniden inşa edebilir ve etmelıdır, eskisine kıyasla radikal bir şekilde yeniden kurmalıdır. Onun önünde giderek daha fazla yaratıcı fırsatlar açılıyor ... Noosfer, jeolojik tarihte biyosferin evriminin birçok durumunun sonuncusudur"[2] Açıkçası, böyle durumlarda, akıllı insan faaliyeti kriterleri büyük önem kazanmaktadır.

Şimdi şu soruyu soracağız: "İnsanlık, kendisine doğa ana tarafından verilene her zaman rasyonel ve dikkatli davrandı mı?”

Ne yazık ki, her zaman değil. Eğer daha önce doğanın kendisi bir şekilde insanın neden olduğu yaraları iyileştirirdise, bugün ise dünyanın her yerinde büyük ölçekli, bazen felaketle ilgili değişiklikler baş veriryor.

Benzer olgular, biyosferin bir parçası olan toplumun kendisinde de meydana gelmektedir. Burada, karmaşık ekonomik süreçlerin etkisi altında bir neslin gözünde, yüzyıllar boyunca oluşan ahlaki temeller belirgin bir şekilde yok edilir, bireyin ve tüm toplulukların yaşamının rehberliği ve anlamı değişir. Rusya Tıp Bilimleri Akademisi Akademisyeni RAMN Vlail Petroviç Kaznaçev çalışmalarında bu konuda uyarılarda bulunmaktadır [3,4]. Özellikle şöyle yazıyor: "Dünya gezegeninde düşmanca ilişkileri olan iki dev canlı oluşumun rekabeti, - hem karada hem de uzayda ve adaların, kıtaların, okyanusların topraklarında yok edilen insan nekrosferi, insan yapısı ve biyosferdir". [4]

Dünyanın yeni değişiminde dev şirketler ön plana çıkıyor.

Tablo 1. Dünyanın önde gelen şirketleri
ŞirketÜlkeСDeğer, milyar $
Apple inc.ABD2 780
MicrosoftABD2 311
Saudi AramcoСаудия1 870
Alphabet Inc. {Google)ABD1 770
Amazon Inc.ABD1 460
Tesla, Inc.ABD850
Meta Platforms Inc (Facebook)ABD839
Berkshire Hathaway Inc.ABD687
TencentКитай561
Visa Inc.ABD480

Dünyanın önde gelen ilk on şirketlerini (tablo 1) Orta Avrasya'nın şirketlerinin değeri ile (üç büyük ülke Rusya, Hindıstan, Türkiye) (tablo 2) karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi, bu üç ülkenın en büyük şirketlerinin toplam değeri, dünyanın önde gelen beş şirketinden sadece birinin maliyetinden daha düşüktür!

Yine de Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya henüz burada temsil edilmiyor.

Tablo 2. Orta Avrasya şirketlerinin değeri, milyar $
R U S Y AH İ N D İ S T A NT Ü R K İ Y E
Sberbank of Russia85,7Reliance Industries123,8Koç Holding5,6
Rosneft77,7 Tata Consultancy Services100,7Erdemir5,4
Gazprom73,5HDFC Bank73,1Garanti Bank5,0
Gazprom Neft73,5HDFC44,2Akbank4,4
Novatek 58,4Infosys40,6Isbank3,2
Norilsk Nickel 53,2Bharti Airtel37,4Sabanci Holding2,4
Lukoil52,3Kotak Mahindra Bank34,6Turkish Airlines2,1
Tatnef 17,3ICICI Bank32,8VakifBank1,6
Yandex14,64ITC22,6Halkbank0,93
Surgutneftegaz 6,7 Asian Paints22,5
MİKTAR:512,94532,3030,63
TOPLAM:1075,87

Yani, böylesine muazzam bir kopuşla, Rusya, Hindistan, Türkiye dünya pazarında rekabet etmiyorlar. Peki daha küçük ülkeler hakkında ne konuşmalıyız? Bu eşitsizlik, yerel üretimin azalmasına ve dolayısıyla yoksul ülkelerin ve bölgelerin gelişiminin azalmasına yol açacaktır. Ve bu süreç zaten giderek artıyor. Elbette dışarıdan yatırım gelmesini umabiliriz, ancak dışarıdan kontrol edilen yatırımın ileri teknoloji getirmeye yönelik olması pek olası değildir.

Aynı nedenlerden ötürü, dünya gücü yavaş yavaş küreselcilerin - ulus ötesi ve çokuluslu şirketlerin - eline geçecektir. Efendilerinden oluşan küçük bir çevre, yüksek kâr hedeflerine ulaşmak için tüm dünyanın kaderini belirleyecektir. Teknolojik ilerlemenin bir sonucu olarak birçok insan yeni teknolojik zincirin dışında kalacak ve gereksiz hale gelecektir. Kalanlar ise üretim sürecinin eklentileri olarak köleleştirileceklerdir. Buna ek olarak, halihazırda sosyal gelişim düzeylerindeki farklılıklar, ölümcül salgınlar, enerji krizi [18], gıda kıtlığı, içme suyu vb. gibi küresel kriz olaylarını, dünya nüfusunun azalmasıyla ilgili bilinen bir kavramın gerçekleştirilmesinin açık bir örneği olarak, «Altın Milyar» gibi küresel kriz olaylarını tetiklemektedir [5].

Dünya küreselleşmesi fikirleri uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri ve en yakın müttefikleri tarafından desteklenmektedir. Son zamanlarda, lider olduğunu iddia eden Çin de onlara aktif olarak katıldı. Ocak 2022'de Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bu hedefleri net bir şekilde ortaya koydu: "Ekonomik küreselleşme çağımızın trendidir.... Çeşitli engellere rağmen, ekonomik küreselleşme eğilimi hiç değişmedi ve değişmeyecek. Dünya ülkeleri, gerçek bir çok taraflılık ruhu içinde, işbirliğinin önündeki engelleri kaldırmalı, tam tersini yapmamalı, açıklık ve entegrasyona bağlı kalmalı, izolasyon ve ayrılığı reddetmeli ve açık bir dünya ekonomisi inşa etmelidir. Küresel yönetişim reformuna adalet ilkesi rehberlik etmeli, DTÖ'nün merkezi rolü ile çok taraflı ticaret sistemini korumalıdır" [16]. Ancak, haziran 2022'de St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda da aşağı yukarı aynısı, ancak daha rahat bir ifade ile dile getirilmiştir.

Küreselciler tarafından iktidarın gasp edilmesinin gelecek nesiller için ölümcül bir tehdit oluşturduğu ve buna derhal yanıt vermemiz gerektiği sonucuna varılmaktadır, çünkü "doğaya hakim olmak için planlı, tek tip faaliyet ve tüm insanların birlik ve eşitliğinin, noosferin birliğinin yaratılmasıyla ilgili zenginliğin uygun dağılımı sorunu gündeme gelmiştir"«Вопрос о плановой, единообразной деятельности для овладения природой и правильного распределения богатств, связанный с созданием единства и равенства всех людей, единства ноосферы, стал на очередь дня» (V.I. Vernadsky) [2]. Petersburg Forumu'nda sunduğu raporda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimirovich Putin tarafından da desteklenmiştir. Rusya'nın küreselleşme sürecine yönelik olumsuz tutumunu bir kez daha vurguladı: "...tek kutuplu dünya düzeni dönemi sona erdi - bununla başlamak istiyorum, bundan kaçmanın bir yolu yok - onu korumak, herhangi bir şekilde muhafaza etmek için yapılan tüm girişimlere rağmen sona erdi. Değişim tarihin doğal akışıdır, çünkü gezegenin uygarlık çeşitliliğini, kültürlerin zenginliğini siyasi, ekonomik ve diğer kalıplarla, burada işlemeyen kalıplarla, kabaca, tek bir merkezden dayatılan alternatifsiz kalıplarla birleştirmek zordur." [17].

Bizim düşüncemize göre, çoğu halk için önemli olan şey:

 • barışçıl ve güvenli bir şekilde bir arada yaşama;
 • kimliğini, tarihini, kültürünü, anadilini, manevi değerlerini korumak
 • çalışabilecek durumda olan herkes için normal çalışma koşullarında çalışmak;
 • iyi bir yaşam standardı, eğitim, tıbbi ve sosyal yardım, kişisel gelişim koşulları..;
 • canlı ve cansız doğanın korunması, toprak altının dikkatli ve akılcı kullanımı, Dünya'nın ve dünya dışı uzayın doğal zenginlikleri;
 • karmaşık teknik sorunları ve toplumu yüksek düzeyde yönetme sorunlarını çözmek için sağlam bilimsel ve üretim temeli.

Mevcut gerçekler ışığında, küresel globalizmin iddialarına karşı koymak için, bunu yapabilecek dev bir holdingin oluşturulması gerekmektedir:

 • vümkün olan en kısa sürede kendi üretimini geliştirmek, her şeyden önce kendi pazarına ihtiyacı olan her şeyi sağlamak;
 • bölge sakinlerinin ortak geleneksel değerlerinin korunmasını sağlamak ve onları dışarıdan dayatılan yıkıcı, insan düşmanı fikirlerden korumak.

Aynı zamanda dış dünyadan izolasyonu kabul edilemez, dünya halklarının karşılıklı yararlı işbirliğini, dostluğunu ve karşılıklı yardımını engeller. Bugün devasa doğal kaynaklara sahip Orta Avrasya ülkelerinin sakinleri, kendilerini Batı'dan ve Doğu'dan gelen, sadece doğal zenginliklerini ve en iyi "beyinlerini" satın almakla kalmayan, aynı zamanda kültürel ve ahlaki değerlerini acımasızca değersizleştiren, insanı bir metaya ve ruhsuz bir makinenin parçası haline getiren küreselcilerin elinde giderek daha fazla oyuncak gibi hissediyorlar. Aynı zamanda ticaret hacmi dengesizdir: gerçek mallar için ödeme sadece parasal işaretlerle yapılır ve karşı mallar tarafından sağlanmaz. Vladimir Nikolaevich Boglaev'in hesaplamalarına göre, 1994 yılından bu yana Rus ekonomisi yaklaşık 3 (!) trilyon dolar değerinde mal kaybetti [19].

Aynı zamanda, Orta Avrasya halkları potansiyellerini henüz tamamen heba etmemişlerdir. Birçok nesil arasında yüzyıllar süren etkileşim deneyimine, ortaklaşa biriktirilmiş zengin kültürel, tarihi ve bilimsel-teknik mirasa ve ortak manevi ve ahlaki önceliklere sahiptirler. Eski Sovyetler Birliği'nin binlerce sakinleri, Rusya ve BDT'nın genç devletleriyle hala yakından canlı olarak bağlantılıdır.

Bu tür koşullarda, geri dönüşü olmayan bir noktaya gelene kadar, önerilen "Büyük Tartaria'nı Birleştirmek" kavramının altında yatan varoluş paradigmamızı kökten değiştirmek gerekir.

Rusya'nın geleceği Orta Avrasya'ya doğru yönlendirilmelidir! Başka bir yolu yok. Sadece bir zamanlar görkemli Rus-Horde, Türk-Osmanlı, İran-Pers ve Hint-Moğol imparatorluklarını inşa edebilen dört güçlü medeniyete [6] dayanan Yeni Tip Konfederasyon, çökmekte olan ruh hallerini tersine çevirebilecek, insanlığın hareket vektörünü kişilik bozulması ve yağmacı tüketim ideolojisinden, atalarımızın binlerce yıllık deneyimiyle yoğrulmuş iyilik ve adalet idealleri üzerine gerçek değerlere dönüştürebilecektir! Benzer bir fikir [7]'de de dile getirilmiştir: "Sadece halkların-etnosların ve yerel uygarlıkların Noosfer Çevresel Ruhsal Sosyalizm - Noosferizm temelinde gezegensel işbirliği, bu işbirliğinin temeli olarak çeşitliliklerinin korunması ile İnsanlığı kurtarabilir".

Tartarya Haritası

Resim 1. Orange Prensi'nin Fransız coğrafi atlasından Asya haritası, 1755.

13.-18. yüzyıllara ait günümüze ulaşan yaklaşık üç yüz Avrupa ve Rus haritasında, Orta Avrasya'daki birçok bölge "Tataristan" (Tartarie - Tartaria - Tartary) adı altında işaretlenmiştir. Bazılarının yanında Fergana'dan Timurlular tarafından kurulan 16.-19. yüzyılların Büyük Babür İmparatorluğu ve 10.-20. yüzyıllarda Türklerin egemenliği altında olan IRAN vardır.

Bu bölgelerin pek çok ortak noktası vardır: yerel başarılar ve geleneklerle sıkı sıkıya örülmüş çok katmanlı bir Türk-Tatar (Babür) kültürü [22] ile birleşmişlerdir. Bu durum sadece binlerce yıllık geleneksel ticaret bağlarıyla değil, aynı zamanda bir asırdan fazla bir süredir orada aktif olan Türk yöneticilerle de açıklanmaktadır [13-15]. Adalet adına, Tartarların Rus veya Slav uygarlığının bir gelişimi olduğuna dair versiyonlar olduğunu belirtmeliyiz [21]. Ancak, yüzyıllara dayanan komşuluk ve bu kültürlerin kesişimi nedeniyle, böyle bir yorum bu kavram için temel bir öneme sahip olamaz. Sonuç olarak, gelecekteki Konfederasyonun oluşumu için gerçek tarihsel ve kültürel uyum sağlandığı anlaşılmaktadır..

Tartarya Haritası

Resim.2. Yana Yansson'un Tartaria haritası, 1640-1650.
(hayatta kalan yer adları vurgulanmıştır)

Rus İmparatorluğu da dışarıda bırakılmadı. Bu nedenle, 1771 tarihli ilk İngiliz ansiklopedisi Britanniya [25] topraklarını iki bölüme ayrılmış olarak gösterilmektedir: Başkenti St.Petersburg olan Rusya'nın yüzölçümü 1103 bin mil kare ve başkenti Tobolsk olan Moskova Tartarı'nın yüzölçümü 3050 bin mil karedir. Daha önceki Rusların 13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar üç yüzyıl boyunca Altın Orda'nın bir parçası olduğu ve bunun kültüründe derin bir iz bıraktığı belirtilmelidir [22], [24].

"Tatar"-“tartar” kelimesinin dünya üzerindeki yayılımı ve antikliği, Nurmuhamet ve Ildar Husainov'un [23] çalışmalarında, yaklaşık 1500 yer adı da dahil olmak üzere günümüze kadar ulaşan çeşitli doğal, kültürel ve diğer doğa nesnelerinin adlarına dayanarak ikna edici bir şekilde gösterilmiştir.

Bu nedenle, tarihsel olarak, Kuzey Buz Denizi'nden Hint Okyanusu'na kadar uzanan geniş bir bölge, günümüzde, Azerbaycan, Afganistan, Belarus, Gürcistan, Macaristan, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Moğolistan, Rusya, Romanya, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna, Ermenistan ve Özbekistan toplam nüfusu en az 2 milyar olan diğer ülkeler de dahil olmak üzere "Tartaria" ile bağlantılıdır.

Ancak bunlar sadece eski tarihin gerçekleri değildir. Yüzyıllar boyunca yan yana yaşamış bu halklar, benzer ahlaki ilkeler, ortak bir tarihi kader, dini hoşgörü, kolektivizm, geleneksel manevi değerlere bağlılık, dini alt kültürlerde belirli bir paralellik, hayatın anlamı ve amacına ilişkin ticari olmayan bir anlayış, hukuka saygı, zor koşullarda hayatta kalma becerisi ile karakterize edilir... Ayrıca aralarında yüzyıllarca süren işbirliği, üretim, akrabalık, dini, tarihi, dilsel ve kültürel bağların değerli bir deneyimi vardır. Bu halkların çoğunun imparatorluk özelliklerine sahip olması da önemlidir: ölçek, disiplin ve yüksek hedefler uğruna kendine hakim olma, mesihlik rollerinin farkındalığı, diğer halklarla etkileşim kurma becerisinin artması.

Böylesine dev bir topluluğun yönetimi için, eşit haklar ve halkların özgür iradesi, çok kültürlülük ve çok vektörlü kalkınma dahil olmak üzere, bölge sakinlerinin atalarından kalma geleneklerine dayalı temel ilkelerin geliştirilmesi ve bunlara sıkı sıkıya uyulması gerektiği açıktır. Dört Medeniyet Merkezileri tarafından yönetilen tüm sistemin dinamikleri, ortak sorunların çözümünde yakın işbirliğine ve aralarında doğal bir rekabete dayanmalıdır.

Sonuç olarak, dünyanın en büyük süper medeniyeti - Avrasya Devletler Konfederasyonu ( ADK) - avantajlı coğrafi konumu, zengin doğal kaynakları ve bunların tam kullanımı, kendi geniş pazarı, artan istihdamı, ülkelerin ve bölgelerin derin uzmanlaşması ve işbirliği, mevcut bilgi birikimine dayalı endüstriyel ve bilimsel temelin geliştirilmesi nedeniyle hızlı ekonomik kalkınma beklentileri ile devasa Tataristan alanında oluşturulabilir. Aynı zamanda savunma harcamalarının payı önemli ölçüde azalacak, bu da vatandaşların refahını artırma ve doğanın korunmasını geliştirme olasılığını artıracaktır. Avrupa Ekonomik Alanı'nın ekonomik sisteminin üretimin gelişimini engellememesi gerektiğini, ancak aynı zamanda kapitalizmin nüksetmesine karşı güvenilir bir korumaya sahip olması gerektiğini unutmayın: "İnsanlığın piyasa-kapitalist ekonomik yönetim sisteminin ve dolayısıyla doğa tüketiminin "esaretine" girmekte gecikmesi, 30 yıldır süren "insanlığın olası ekolojik yıkım uçurumuna düşüşünü" hızlandırmaktan başka bir işe yaramadı." [7].

ADK Haritası

Resim 3. ADK'nın varsayımsal bölgesi
(Gri dışındaki renklerle işaretlenmiş devletler)

Sosyal olarak, ADK satın alma gücünde bir artış ve yaşam standartlarında bir düzleşme, eğitim ve kültürde bir artış ve bilimin gelişiminde niteliksel bir sıçrama görecektir. Çok kültürlü bir ortamda, kültürlerarası iletişim için mutlaka en az dört veya beş dil kullanılacaktır.

Ancak ADK'nın temel başarısı, halkların geleneksel değerlerinin, dillerinin ve kültürlerinin korunması, dini hoşgörü, fikir özgürlüğü, vatandaşların hareketlerine kısıtlama getirilmemesi ve kişisel hakların ve güvenliğin korunması olmalıdır.

Böyle bir birleşme, Dünya'da ve uzayda büyük ölçekli projelerin istikrarın temeli haline gelmesine, uluslararası ilişkiler ikliminin ve tüm gezegende barışçıl işbirliğinin iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olmasına olanak tanıyacaktır!

Elbette, son yıllarda ortaya çıkan çelişkiler göz önüne alındığında, "Büyük Tartaria'yı bir araya getirmek" karmaşık bir konudur ve muhtemelen aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Bizim görüşümüze göre, Rusya ve Türk devletleri "birleşme" sürecine en hazırlıklı ülkelerdir [8-12, 20]. Bugün, üyeleri neredeyse aynı devletler olan "Bağımsız Devletler Topluluğu (SNG)" ve "Türk Devletleri Örgütü ("TDÖ")" uluslararası birlikleri başarılı bir şekilde faaliyet göstermektedir. Buna ek olarak, mevcut kamu ve devletlerarası yapıların çeşitli faaliyet alanlarında az maliyetle kullanılması ihtimali vardır. Bu aşamada Rusya, Karadeniz bölgesindeki stratejik sorunları çözme ve Sibirya ve Uzak Doğu'nun karmaşık inşası ve kalkınması için personel eksikliği sorununu ortadan kaldırma fırsatı yakalarken, Türk dünyası ülkeleri de istihdam, endüstriyel kalkınma ve hammaddelerin çıkarılması ve işlenmesi konusunda ulusötesi tekellerin hizmetlerini reddetme gibi akut sorunları çözebilecektir. Bu da mevcut "Doğu-Batı" güzergahının yanı sıra "Kuzey-Güney" yönünde yeni lojistik güzergahların geliştirilmesini gerektirecektir. Türkiye'nin NATO üyeliği önemli bir engeldir.

Bu Konseptin uygulanması, fikrin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ciddi bir çalışma gerektirecektir. Toplumu yeniden yönlendirmek, ona dayatılan sahte mitleri ve kavramları terk etmek, hayali tarihten gerçek tarihe geçmek için yapılması gereken çok iş var. Bunun için halkların iradesine, çok sayıda akademisyenin, uzmanın ve Avrasya ülkelerinin kamuoylarının ortak çabalarına ve halklar arası diplomasi yöntemlerinin kapsamlı bir şekilde kullanılmasına ihtiyaç duyulacaktır. Mevcut siyasi durum ve güncel olaylar, yukarıda bahsi geçen Medeniyet Merkezlerinin yakınlaşmasına yönelik eğilimlere açıkça işaret etmektedir; dolayısıyla bizim görevimiz sadece bu doğal eğilimleri geliştirmek ve güçlendirmektir.

Kaynaklar (çoğu Rusça dilinde):

 1. Vernadsky V.I. Biyosfer ve noosfer // V.I. Vernadsky. -M.: Iris-Press, 2004. - 576 с
 2. Vernadsky V.I. Gezegensel bir fenomen olarak bilimsel düşünce // Düzenleyen A.L. Yanshin, M., Nauka, 1991.
 3. Kaznacheev V.P. Teknokratizm dönemi sona erdi. Sırada ne var? // Electron-journal: "Science and Social Quality" UDC 165.2; URL: http://noocivil.esrae.ru/pdf/2014/4/1256.pdf
 4. Kaznaçev V.P. Noosfer nekroküreye dönüşüyor // Noosfer. Toplum. Adamım. - 2018. - NO. 4; URL: http://noocivil.esrae.ru/257-1879
 5. Kara-Murza S. 'Altın Milyar' Kavramı ve Yeni Dünya Düzeni // 1999.
 6. Medeniyetler birliği fikri, tanınmış Tatar halk ve devlet adamı Fandas Şakiroviç Safiullin (1936-2021) tarafından dile getirilmiştir // Video. URL: http://youtu.be/o8SdvUBBm-U
 7. Subetto A.I., Shanti P. Jayasekara, Lukoyanov V.V. Noosfer Medeniyetler Birliği // Noosfer. Toplum. Adamım. - 2021. - NO. 1; URL: http://noocivil.esrae.ru/271-2221
 8. Imanov G.M. 21. Yüzyılda Rusya ve Türkiye: Çok Yönlü Stratejik Ortaklıktan Avrasya Entegrasyonu Zorunluluğuna // Küreselleşme Yüzyılı, 2012, sayı 2(10), s.174-178.
 9. Imanov G.M. "Slav-Türk Sinerjisi" Uluslararası Halk Hareketi Kavramı (MOD "STS"), 06.11.2021, URL: http://mtss.ru/?page=mod_sts
 10. Iskandyarov G.A. "RUSYA-Türk Dünyası" Kavramı Hakkında // 11.11.2020, URL: http://mtss.ru/?page=concept
 11. Ahmedov F.T. Rusya ve Türkiye - İşbirliğinden İttifaka. Neden olmasın? // RG, 02.12.2020, URL: http://gazeta.ru/comments/2020/12/01_a_13382833.shtml
 12. Aliev N.N. Olumsuz meydan okumalara bir alternatif olarak Slav-Türk etkileşimi // Temsil Gücü - XXI yüzyıl, 2021. - №7-8, с. 44-51
 13. Pilipchuk Y.V. Hindistan'daki Kıpçaklar // :
  16.08.2018, URL: https://realnoevremya.ru/articles/109447-yaroslav-pilipchuk-o-tyurkah-v-indii
  23.08.2018, URL: https://realnoevremya.ru/articles/109485-prodolzhenie-kolonki-yaroslava-pilipchuka-o-kypchakah-v-indii
  29.08.2018, URL: https://realnoevremya.ru/articles/109486-kypchaki-v-indii---okonchanie
 14. Roux J.-P. İran ve İranlıların Tarihi. Kökenlerinden günümüze // Bölüm II-XVI, url: https://history.wikireading.ru/hXD5F1ABf4
 15. Chernyshevsky D.V. (Savromat) İran Tarihi Farsça Değil Azerice // Video, 15.06.2022, URL: https://youtu.be/3juuSKwWzX8
 16. Xi Jinping Pandemi Sonrası Dünya İçin Güzel Bir Gelecek İçin Güvenle İlerliyor // Konuşma, WEF, Davos, 17.01.2022, URL: http://russian.news.cn/download/fulltext20220117.pdf
 17. Putin V.V. // Rapor, XXV Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu, St. Petersburg, 17.06.2022, URL: https://www.ng.ru/economics/2022-06-17/100_p17062022.html
 18. Ostretsov I.N. Ukrayna - Avrupa algısı için bir araç // Röportaj, 1. bölüm, video, Mart 2022, URL: https://youtu.be/6zIemBc1iTs
 19. Boglaev: Rusya Batı'ya tazminat ödemeye devam ediyor - 28 yıldaki miktarı 3 trilyon dolara ulaştı // Video, 17.06.2022, URL: https://zen.yandex.ru/media/rusvest/boglaev-rossiia-prodoljaet-platit-reparacii-zapadu--ih-summa-za-28-let-dostigla-3-trln-62abb8fcfac29f517be41c74
 20. Tarasov S.N. Putin ve Erdoğan arasındaki ilişki gerçekte nedir // Röportaj, video, 24.06.2022, URL: https://youtu.be/lWgW6UtcIz0
 21. TartArya - TÜM GERÇEKLER // Video, Dawn of Truth kanalı 15.02.2022, URL: https://youtu.be/3Nm6_7fDOT0
 22. Ignatenko S. Rus Prenslerinin Doğu Zırhları // Video 05.03.2022, URL: https://youtu.be/qqG-2q39Cbw
 23. Husainov N.N., Husainov I.N. Büyük Tataristan'ın Hatları, Kitap 1, Tatarların adı... // Pik Idel-Press, Kazan, 2022 - 588 s., URL: https://mtss.ru/?page=kont_vel_tat
 24. Karelin P. Tartaria nasıl yok edildi // Video 20.01.2020, URL: https://youtu.be/_LECluNt_xc
 25. Encyclopaedia Britannica > First edition, 1771 - Encyclopaedia Britannica; or, A dictionary of arts and sciences, compiled upon a new plan … >, Volume 2, C-L [144133902], plate LXXXIX, p.682,683, URL: https://digital.nls.uk/encyclopaedia-britannica/archive/144133902#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=-1233%2C-189%2C5088%2C3772

28.02.2022 
23.06.2022, 28.07.2022, 16.10.2022 tarihlerinde değişklik edilmiştir.  

Leyla Faradzheva'nın çevirisi

Афиша Форум Фото-видео Видеотрансляции
Подписка
на рассылку МТСС
 
 
Поиск по сайту:


Sara monlari


Ural,Tatars,Nuclear

Татар адәдәбияты үзәге

Новая книга


Ссылка на mtss.ru обязательна
при использовании
материалов сайта !

 
 

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!

Назад Наверх