НОМЕ Ba Blk 1 Blk 2 Blk 3 Blk 4 Blk 5 Sog sz Kitaplar
 

BIENE BLEK

Ntic uular

 

je, atom enlegene nticse - uular

Min alarn z kzlrem beln barp krdem. ilbe lksend radiatsija nticsend gariplngn, mutant balalarn tota torgan ike maxsus internat bar, berse - ilbed, ikenese Troitskij hrend. Min ilbe hrendgesen bardm. Bired 4 jatn 18 jak kadr 300dn artk bala tuplangan, bars da garip, aklga ciel, avru. Alardan ata-analar ba tartkan, nki, nnan da, mondj avrularn jd totu mmkin tgelder. lkd garip, avru balalar san artkannan-arta bara ikn, ua kr balan bireg urnatru en ellar bue irat torularn jtlr.

ilbe hrene 2ne nomerl balalar jort citkese Oleg Nikolaevi Blinkov mine i avr xld jatkan balalar janna alp kerde. Bu blek uular blege dip atala, monda n gariplr, mutantlar, tserebral paralil balalar jata. Aralarnda tatarlar, bakortlar da bar. Bu krene - kotok. Monda xtta tn da alp bulmj, a is bugazga jaba Sabj balalar en karavatlarda jzlre sargaep betkn 12-13 jalek smerlr jata Alarn bujlar - jart metr, ajak-kul urnna - it kisklre mma i tetrndergne, i imnee - alarn jzlre cerk baskan bu bala gariplrne jzlre 70 jalek kartlarnk kebek, azau telre sar gaep, aslnp tora Idng ters, alar kortlar kebek, ua gna alalar, ua kr bu balalarn uu lar dip jrtlr Alar arasnda 16 jak citkn gariplr d bar. jtik, Katja isemle kz. An ba zur, z jaen tur kil. Gdse garip, jart gna metr, ajakkullar urnna - it kisklre mma, ni faciga, Katja z aklnda, nisen ezltep jata Min an bannan sjpadm, S Bogom, Katja, didem. Ul: S Bogom, s Bogom!, dip cavap birde Ni faciga - ul hr kn jansend ul kort-balalarn kr, akl beln zene kajda elkknen alj, mma ajaksz-kulsz, gdsez kile ul ular arasnda lrg duar itelen d bel ua kr, tilmerep, nisen ezlt lgererg tra

Tserebral paralil balalar da gajat avr tesir kaldrd. Alar kkerep, breep katkannar, karap torrga da kurkn Baka bleklrdge balalarn da bars da dip jterlek divana, mutant, tile. Vralarn jten, bu balalar turdan-tur atom radiatsijasene a nticse. Radiatsija genetikaga nk tesir it, hm, nticd, dnjaga gariplr, ike bal, balk kojrkl, canvarga oxagan balalar tua Min alarn krdem d, keelekne axr men ulaj ajanl bet ikn, dip ujladm Kort balalar, ajak astnda up, nider mgrp, p kaldlar Keelekne axr cird uu beln bet ikn Bolar bars da - atom korbannar bit

Bolar - tugannar ana karnnda uk gariplnep, kurkn tslr algan, kara kep katkan, le tugan balalar kpme? Bolar da - atom korbannar, radiatsija nticse bit! Keelekne, tumja uk, ana karnnda niek gariplnep lgnen krsegez kils, MAJAKtan erak tgel urnakan Argaja rajonna bargz. Meditsina uiliesnda spirtl savtlarda le tugan garip balalarn kipkn gdlre saklana Kajsn ba korsagna urnakan, kajs ber jaki kzle, kajsn kul urnna - ajak Alarn gazaplar jzlren kara bitlek bulp jabkan, gdlre dnja jgen ktrep torgan kebek, kkrep katkan Bolar da bit, kee kebek tusalar, kemnrneder bxetle balalar bulrlar ide, xzer n, pjala savtka garip jzlren terp, keelekk mgelek karglarn julljlar Atom promlennostn, MAJAKn, aknp koral citeterne tp nticse men u pjala savt eendge gariplnderelgn keelek